Kurumsal Değerlerimiz

1. GÜVENİRLİK; Şirket içi ve dışı tüm ilişkilerimizde dürüstlük önde gelen değerimizdir. Müşterilerimiz, Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ile içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz tüm kuruluşlar ile dürüst ve etik işbirlikleri sergileriz. Müşteri bilgilerini, işimizi yaparken gizliliği taahhüt ettiğimiz tüm bilgileri istisnasız korur, uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmayı sağlarız. Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde tamamlarız.

2. SAHİPLENME; İşin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve Şirketin Kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketimizi Şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız. Sadece işin doğru yapılması ile değil Şirketimize kattığı fayda doğrultusunda çalışmalarımız yürütürüz.

3. BAŞARIYA ODAKLI DEĞİŞİM; Dışımızdaki dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte çevremizi de değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız. İşini bilinçli yapan, çevresini sorgulayan, çözüm bulan, üstün performans gösteren ve hedefleri doğrultusunda inisiyatif kullanabilen kişiler ile çalışır, başarımızı onlarla paylaşırız.

4. TAKIM RUHUYLA ÇALIŞMAK; Takım çalışmasının benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde ve Şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Takım olarak başarma hissini güçlendirerek, tecrübelerimiz paylaşır ve başarılı uygulamaları yaygınlaştırırız.

5. SÜREKLİ GELİŞME; Hızla gelişen teknoloji ve değişen Pazar koşullarına kolaylıkla uyum sağlamak ve rekabette öne çıkmak için esnek olmamız gerektiğini biliriz. Esnekliğimiz sürekli gelişmeye dayanır. Sürekli gelişmeyi sağlamak için öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, Bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak hizmetlerimizin verimliliğini artıracak şekilde geliştirir ve uygularız.