Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz tesisatı, kokusuz ve renksiz olan gazın evlerimizde kullanabilmek için kurulan sistemin genel adıdır. Bu sistem ana arterlerde oluşturulan hat ile başlar odalarımızdaki peteklerde sona erer. Doğalgaz tesisatı denildiğinde aklımıza; kombi ve petekler gelmektedir. Doğalgazın kullanımı ucuz, rahat ve kolaydır.

Dogalgazın Özelllikleri

Dogalgaz renksiz, kokusuz ve zehirli olmayan bir gazdır. Ticari kullanıma arz edilen Dogalgazda genellikle % 80-95 metan (CH4) , % 5-10 etan (C4 H10) ve propan (C3 H8) gibi hidrokarbonlar mevcuttur. Geri kalan yüzde ise genellikle azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojensülfür (H2S) ile helium (He) gazlarından oluşmaktadır. Dogalgazın alt ısıl değeri 30 – 45 MJ/Nm³, havaya göre yoğunluğu 0.58 – 0.79 (Hava=1.0) arasındadır. Dogalgaz mavi alevle yanar ve hava ile belirli oranda karıştığında patlama Özellliği vardır (% 5-15 arasında). Dogalgaz içinde yanmayan madde bulunmadığı için tümü yanar, hava ile çok iyi karışabildiğinden hava fazlalık katsayısı bir civarındadır. Yanmamış yakacak kaybı yoktur. Baca kaybı ise diğer yakacaklara göre çok azdır. Eğer Dogalgaz rezervinde kükürt var ise, üretilen gazda da Hidrojensülfür görülür. Bu bileşenin dağıtım şebekesinde ve kullanım yerlerinde meydana getireceği korozyonu önlemek amacıyla Dogalgaz şebekeye verilmeden önce genellikle temizlenir.

Dogalgazın bazı Özelllikleri 

1. Dogalgaz zehirsizdir.
2. Belirli oranda hava ile karışması sonucunda patlar.
3. Dogalgaz havadan daha hafiftir.
4. Dogalgaz kuru olan bir gazdır.
5. Dogalgaz ısıl değerri, ortalama 35,860 MJ/m3 ‘tür.
6. Çevreyi kirletmez.
7. Yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez.
8. Otomatik kontrole uygundur.
9. Dogalgaz kazanları yüksek verimlidir.